Tietosuoja

Henkilökohtaisen tiedon keräämisestä

Sivusto

Sivuston osoite on http://kokokeho.com/osteopaatti-helsinki.

Yritys

Yrityksen nimi on JVFT Terveyspalvelut, y-tunnus: 2109112-4

Mitä tietoa kerätään ja miksi

Kokokeho.com -sivustolla käytetään evästeitä, jotka keräävät käyttäjätietoa sivuston kehittämiseksi ja tietojen tilastoimiseksi.

Kokokeho.com -sivustolla toimii nettiajanvarausjärjestelmä, jota JVFT Terveyspalvelut käyttää ajanvaraukseen ja hallinnointiin. Ajanvarausjärjestelmä kerää yhteystietoja, joista muodostuu asiakasrekisteri. Ajanvaraustietoja tallenetaan järjestelmään nettiajanvarausliittymän kautta sekä ammatinharjoittajan oman selainpohjaisen käyttöliittymän kautta, esimerkiksi silloin, kun ajanvaraus tehdään puhelimitse tai vastaanotolla.

JVFT Terveyspalvelut on terveydenhuollon ammattilaisen toiminimi. Terveydenhuollon ammattilaisen suorittama henkilö- ja terveystietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuu Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, sekä STM:n potilasasiakirjoja käsittelevään asetukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus. Terveystiedot kerätään ainoastaan vastaanotolla ja dokumentoidaan paperiseen kortistoon.

 

Sivuston keräämät tiedot

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tiedosto, joka tallentuu tilapäisesti käyttäjän verkkoselaimeen. Se ei sisällä tai kerää tietoja itsekseen, mutta se voi antaa tietoja, jotka helpottavat sivuston käyttöä, kun palvelin lukee sen verkkoselaimen kautta. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Voit päättää itse verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi.

Huomaa, että mikäli et tee muutoksia, hyväksyt selaimen oletusasetukset ja sallit evästeiden toiminnan. Mikäli et hyväksy tätä, käy muuttamassa verkkoselaimesi asetuksia ja rajoita evästeiden toimintaa tai estä se kokonaan.

Evästeet ja tilastointi

Sivusto käyttää Google Analytics -ohjelmaa, joka kerää tietoja siitä, miten sivustoa käytetään. Tietojen avulla pyritään selvittämään, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja miten voidaan parhaiten antaa käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Alla olevista linkeistä saat ohjeita oman selaimesi asetuksista. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivusto voi sisältää upotettua sisältöä kuten videoita, kuvia, artikkeleita jne. Muilta sivustoilta upotettu sisältö käyttäytyy täsmälleen samoin kuin kuin jos vierailisit kyseisellä sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä sinusta tietoja, hyödyntää evästeitä tai sisältää kolmannen osapuolen seurantaohjelmia, jotka keräävät tietoa vuorovaikutuksestasi upotetun sisällön kanssa, jos sinulla on kyseisellä sivulla käytössä oleva käyttäjätili ja olet kirjautunut sivulle.

Yleisimpänä esimerkkinä YouTube, jolle olet mobiililaitteesi aplikaation kautta sisäänkirjautuneena samaan aikaan kun käytät sivustolle upotettua YouTube-videota.

Ajanvarausjärjestelmä

Kokokeho.com sivustolla toimivasta nettiajanvarausjärjestelmästä vastaa suomalainen Vello. Se kerää osoite- ja yhteystietoja, ja näistä tiedoista muodostuu asiakasrekisteri, jonka omistaa JVFT Terveyspalvelut. Vello käyttää evästeitä ja kerää näin henkilökohtaista tietoa, jota se ei myy eteenpäin, vaan se käyttää keräämäänsä tietoa ainoastaan analytiikkaan ilman tunnistetietoja. Ajanvarauspalvelussa kerätyt asiakastiedot ovat itse antamiasi ja ne koskevat ainoastaan yhteystietojasi. Terveystietoja järjestelmän avulla ei kerätä.

 

Yrityksen keräämät tiedot

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Jouni Arffman (ent. Väänänen)

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä tarvitaan mm. asiakkaan yhteystietoja, ajanvarausta ja laskutusta varten.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi. Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja ajan tasalla. Kaikki käsittelyn tarkoituksiin nähden havaitut epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan. Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaanlukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietoja ovat yhteystiedot. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty, koska tietoja käyttää vain yksi henkilö, eikä toiminnan luonne sitä edellytä.

Tietojen luovuttaminen

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan kuin se on toiminnan kannalta merkityksellistä, jonka jälkeen tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän palvelimet sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkouolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen materiaali säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata välittömästi. Mikäli korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin epäselvään kohtaan, korjausvaade liitetään korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yirtys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.

Potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Jouni Väänänen

Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Potilasrekisteri perustuu potilaslakiin (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja potilasasiakirjoja käsittelevään STM:n astukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi. Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja ajan tasalla. Kaikki käsittelyn tarkoituksiin nähden havaitut epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan. Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaanlukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietoja ovat henkilötiedot, yhteystiedot, terveystiedot, sekä kliinisen tutkimisen ja hoidon tuloksena syntyneet tiedot. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista tai arkaluonteista.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty, koska tietoja käyttää vain yksi henkilö, eikä toiminnan luonne sitä edellytä.

Tietojen luovuttaminen

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan kuin se on toiminnan kannalta merkityksellistä. Potilasasiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, niin 120 vuotta potilaan syntymästä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilaalta itseltään saadut tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin paperikortisto säilytetään lukitussa huoneessa lukollisessa kaapissa/laatikostossa JVFT Terveyspalveluiden toimitiloissa.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata välittömästi. Mikäli korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin epäselvään kohtaan, korjausvaade liitetään korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yirtys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.

Yhteystiedot

Yritys: JVFT Terveyspalvelut

Y-tunnus: 2109112-4

Käyntiosoite: Hämeentie 155 C, 6. kerros, 00560 Helsinki

Puhelinnumero: 044 925 82 18

Sähköposti: jouni[at]kokokeho.com

Postiosoite: Köökarinkuja 7 E 42, 00840 Helsinki

 

Scroll to top