Osteopaatti Helsinki  >  Tietoa  >  Osteopaatti-fysioterapeutti Jouni Arffman

 

Hei! Olen osteopaatti-fysioterapeutti Jouni Arffman. Tällä sivulla kerron hieman itsestäni ja matkastani terveysalalla.

Kiinnostukseni terveysalaa kohtaan sai alkunsa kamppailulajien kautta. Harjoittelun mukanaan tuoma lisääntynyt notkeus, nopeus, voima ja kestävyys tekivät hyvin selväksi miten tärkeää liikunnan harrastaminen on terveydelle ja hyvinvoinnille.  Haaveenani oli yhdistää harrastukseni ja työni yhtenäiseksi elämäntavaksi, jossa voisin hyödyntää alati lisääntyvää ymmärrystäni liikkumisesta ja kehon toiminnasta.

Kerran satuin kulkemaan fysikaalisen hoitolaitoksen ohi ja kiinnostuin fysioterapiasta. Päätin hakeutua opiskelemaan Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaan syksyn 2002 yhteishaussa ja pääsin aloittamaan opinnot tammikuussa 2003. Fysioterapian opinnot  ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä. Valmistuin fysioterapeutiksi keväällä 2006.

Opiskeluideni aikana olin päässyt seuraamaan sivusta osteopaattiopiskelijoiden työskentelyä. He tekivät suuren vaikutuksen osaamisellaan ja tämän innostamana ryhdyinkin opiskelemaan osteopatiaa Stadiassa syksyllä 2007. Osteopaatin opinnot ovat fysioterapiaa hieman laajemmat käsittäen 240 opintopistettä. Opintojeni aikana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian nimi muutttui Metropolia Ammattikorkeakouluksi, josta valmistuin keväällä 2012.

Fysioterapiaopintojeni alkupuolella työskentelin ravintola-alalla sekä päivittäistavarakaupassa. Opintojeni loppupuolella minulla oli ilo työllistyä jo hieman enemmän omaa alaani vastaavaan tehtävään kuntosali- ja kuntonyrkkeilyohjaajana. Valmistuttuani v. 2006 ryhdyin välittömästi tekemään tuki- ja liikuntaelinfysioterapeutin töitä yksityisellä sektorilla. Ostopatiaopintojen aikaan tämä oli valtava etu: pystyin ottamaan välittömästi oppimani tutkimismenetelmät ja testit käyttöön työssäni fysioterapeuttina. Samalla manuaalisen terapian osaamiseni kehittyi valtavasti. Ryhdyin työskentelemään itsenäisenä ammatinharjoittajana vuonna 2010 ja vuonna 2014 siirryin omiin toimitiloihini Arabianrantaan.

Nykyhetki ja tulevaisuuden suunnitelmat

Vastaanottotyöni rinnalla olen työskennellyt vuodesta 2016 sivutoimisena tuntiopettajana osteopatian tutkinto-ohjelmassa. Tavoitteenani on pätevöityä alani ammattiopettajaksi ja jatkaa omaa vastaanottotyötä opetustyön ohella. Pätevöityimen edellyttää ylempää korkeakoulutukintoa sekä pedagogisten opintojen suorittamista.

Kevään 2020 yhteishaussa hain Terveyden edistämisen, Kuntoutuksen sekä Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen YAMK-ohjelmiin. Valinnoissa oli onni myötä ja pääsin läpi niihin kaikkiin. Hakutoivejärjestys saneli suunnakseni Terveyden edistäminen YAMK:n. Koulutus on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja valmistuu vuoden 2023 aikana. Valmistuttuani tutkintonimikkeeni tulee olemaan Osteopaatti YAMK ja vuorossa onkin haku ammattiopettajan pedagogisiin opintoihin.

Ammatilliset periaatteeni

Pidän kriittistä ajattelua tärkeänä ammatillisen kypsymisen kannalta ja haastan omia näkemyksiäni jatkuvasti peilaten niitä saatavilla olevaan tutkittuun tietoon. Intresseihini ei kuulu kilpaileminen muiden alojen kanssa niiden omassa lajissa, eikä aikomuksenani ole omaksua praktiikkaani jokaista uutta villitystä ja hilavitkutinta, jonka hyvinvointi- ja terveysbisnes keksii markkinoille työntää. Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa. Olen vuosien varrella tullut siihen tulokseen, että vankka perusosaaminen yhdistettynä tieteellisten tutkimusten lukutaitoon ja harkiten valikoituun lisäkouluttautumiseen tuottaa parhaan palvelun.

Kliinisen kokemuksen ja kriittisen arivioinnin kautta olen pyrkinyt jalostamaan hoitometodini mahdollisimman turvalliseksi, tehokkaaksi ja tieteellisesti kestäväksi. Se on yhdenmukainen osteopaattisen filosofian ja teorian kanssa ollen samaan aikaan tutkitun tiedon valistamaa ja jalostamaa. Erityisesti viime vuosikymmenien kipuun littyvä tutkimus on ollut tärkeä lisä osteopaattiseen tietoperustaan ja tehnyt työskentelystäni paitsi kestävämpää myös tehokkaampaa.

Tervetuloa vastaanotolleni!

 

Korkeakoulututkintoni

Meneillään: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma
Metropolia Ammattikorkeakoulu (valmistumisen tavoite: 2023)

Osteopaatti AMK
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012

Fysioterapeutti AMK
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2006

Lisäkoulutukseni

Mobilisation of the Neuroimmune system
Tim Beames, NOIGroup 2019

Alaselkäkivun kliininen päättely & CFT vol 2.0
Jerry Ketola 2018

Harmonic Oscillation Technique
Eyal Lederman 2018 

Osteopathic clinical reasoning and efficient treatment
Jöry Pauwels 2018

Functional Neuromuscular Re-Abilitation
Eyal Lederman 2017

Moderni kiputiede osteopaatin työssä: Selkäkipu & CFT
Jerry Ketola 2017

Training the Brain For Chronic Pain
Lorimer Moseley 2015

Postgraduate Foundation Course in Classical Osteopathy.
Module 3
The John Wernham College of Classical Osteopathy 2012

Postgraduate Foundation Course in Classical Osteopathy.
Module 2
The John Wernham College of Classical Osteopathy 2012

Postgraduate Foundation Course in Classical Osteopathy.
Module 1
The John Wernham College of Classical Osteopathy 2012

Kinesiology Taping Basic Course
K-Active Association 2010

Integration of Osteopathic Models and Techniques
Michael Kutchera 2009

Selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito
SOMTY ry 2007

Käymäni seminaarit ja konferenssit

OIA Annual Conference
Osteopathic International Alliance 2022

3rd Nordic Osteopathic Congress- Finding and Supporting Health
Nordic Osteopathic Alliance via Finnish Osteopahic Association  2021

Valtakunnallinen moniammatillinen koulutustapahtuma
Suomen kivuntutkimusyhdistys 2021

Kansanterveyspäivä 2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020

Mitä uutta lasten, nuorten ja aikuisten lihavuudesta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  2020

Vieläkö kipu vie?
Työterveyslaitos 2018

Kokonaisvaltaisen kivunhoidon päivä
Metropolia ammattikorkeakoulu 2018

Proprioception: Facts, myths and therapeutic considerations
Eyal Lederman 2018

Process Approach in Osteopathy: Beyond the Structural Model
Eyal Lederman 2017

Kivun Fysiologia
Marita Sandström 2014

Kinetic Control Intro
Kari Niemi 2013

Työhistoriani

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Lehtori
8/2022 ->
Tuntiopettaja
8/2016 -> 5/2022

JVFT Terveyspalvelut (tmi)
Itsenäinen ammatinharjoittaja
6/2010 ->

Auron fysioterapeutit
Fysioterapeutti
5/2007 - 5/2010

FysioSporttis
Fysioterapeutti, kuntonyrkkeilyohjaaja, kuntosaliohjaaja
9/2006 - 12/2007

Mehiläinen
Kuntonyrkkeilyohjaaja, kuntosaliohjaaja
9/2005 - 6/2008

Scroll to top