Osteopaatti Helsinki  >  Tietoa  >  Fysioterapia

 

Fysioterapia on terveydenhuollon ammatti, jonka keskeisenä osaamisalueena on toimintakyky ja liikkuminen. Toimintakykyä voivat alentaa mm. synnynnäiset vammat, sairaudet, tapaturmista aiheutuneet vammat, kivut sekä elämäntavat. Hoidon aiheet voivat siis vaihdella kivunhoidosta kuntoutukseen ja fyysisen suorituskyvyn kohentamiseen.

Fysioterapeutin koulutus

Fysioterapeutiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Työskenneltyään vähintään kaksi vuotta fysioterapeutti voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmaan (YAMK) tai fysioterapian maisterin tutkinto-ohjelmaan.

Fysioterapeutille on tarjolla erilaisia suuntautumis- ja erikoistumisvaihtoehtoja kuten tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, neurologinen fysioterapia, geriatrinen fysioterapia, sydän- ja verenkiertoelimistön fysioterapia, psykofyysinen fysioterapia tai lasten fysioterapia. Suuntautuminen määräytyy pitkälti terapeutin oman mielenkiinnon ja työllistymisen mukaan. Fysioterapeutit kehittävät osaamistaan jatkokouluttautumalla.

Fysioterapian historia

Fysioterapia sai alkunsa ortopedian kehittymisen myötä 1700-luvulta alkaen. 1800-luvulla kehitettiin erilaisia kehoa voimistavia liikkeitä ja voimistelulaitteita terveyden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Vuonna 1887 Ruotsissa hierontaan ja terapeuttiseen harjoitteluun erikoistuneet lääkintävoimistelijat rekisteröitiin osaksi ruotsalaista terveydenhuoltoa. Myös Suomessa ammattinimike oli alunperin lääkintävoimistelija, joka muutettiin myöhemmin fysioterapeutiksi. Fysioterapeutteja työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimuslaitoksissa, hoitolaitoksissa sekä yrittäjinä.

Fysioterapian menetelmät

Fysioterapian keskeisiä menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä fysikaaliset hoidot. Terapeuttista harjoittelua on esimerkiksi raajan toiminnan palauttamiseksi suunnitellut liikkeet, yleiskuntoa kohentava aerobinen harjoittelu ja liikkuvuutta lisäävät harjoitukset. Manuaaliseen terapiaan liittyvät mm. erilaiset pehmytkudoskäsittelyt, nivelten mobilisaatio sekä hermokudoksen mobilisaatio. Moni fysioterapian hyödyntämistä manuaalisen terapian tekniikoista on itse asiassa alun perin osteopatiasta lähtöisin. Fysikaalisia kipua lievittäviä hoitoja ovat esim. syvälämpö- ja sähköhoidot.

 

Scroll to top