Maksutapoina käyvät korttimaksu, käteinen ja ePassi, yrityksille myös verkkolaskutus.

Opiskelijoille 10€ alennus listahinnoista, alennus lasketaan vastaanotolla.

Sekä osteopatiaan että fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä.

 

Vastauksena tiedusteluihin muiden työsuhde-etuja tarjoavien yritysten maksuratkaisujen käyttämisestä: EazyBreakiltä saadun tiedon mukaan sitä ei voida käyttää osteopatian tai fysioterapian maksamiseen, vaan ainoastaan klassisen tai urheiluhieronnan maksamiseen. Sama koskee Smartumia. Olen koulutukseltani Osteopaatti AMK ja Fysioterapeutti AMK. Klassinen tai urheiluhieronta eivät kuulu tarjoamiini palveluihin, sillä en ole oikeutettu käyttämään Koulutetun hierojan nimikettä.

Endredin mukaan sen edulla maksamiseen tulee olla tehtynä työnantajan ja palveluntarjoajan välinen kirjallinen sopimus työterveyspalveluista, josta tulee käydä ilmi fysioterapian sisältyvän yrityksen työterveyspakettiin. Yritykseni ei tuota työterveyspalveluita, enkä ole syventävältä koulutukseltani työfysioterapeutti. Työfysioterapia ei kuulu tarjoamiini palveluihin.

Laskutuskäytäntöihin liittyvien epäselvyyksien vuoksi edellä mainittuja etuja ei voida käyttää tarjoamieni palveluiden maksamiseen.

 

Osteopaatin kädet käsittelemässä hartiaseudun lihaksia

Osteopatia 60 min 70€

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito

Osteopatia on kivun hoitoa sekä toimintakyvyn edistämistä lisäämällä nivelten liikkuvuutta ja lihasten venyvyyttä käsin toteutettavan hoidon avulla. Ensimmäisellä käynnillä selvitetään ongelmaa erotusdiagnostisten testien avulla ja tehdään koehoito. Jatkokäynneillä tutkimusta tarvittaessa tarkennetaan. Mikäli kyseessä vanha ja taustoiltaan hyvin tiedossa oleva vaiva, voi alkututkimus olla suppeampi jolloin hoitoon voidaan päästä nopeammin. Tyypillisiä hoidon aiheita ovat niskakivut, päänsäryt, hartiaseudun säryt, yläselän kivut, alaselkäkipu sekä lonkkien ja olkanivelten vaivat. Myös stressiin ja rentoutumisen vaikeuteen liittyvät oireet ovat yleisiä aiheita. Kun toivot käynniltäsi nimenomaan manuaalista käsittelyä, valitse osteopatia. Pitkäkestoisissa ongelmissa on suositeltavaa jossain vaiheessa tarkastella arjen yli- ja alikuormittumista, jota varten kannattaa varata aika fysioterapiaan. Lapsen osteopaattista hoitoa varten suosittelen kääntymään lasten osteopatiaan erikoistuneen ammattilaisen puoleen.

Fysioterapia 60 min 70€

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja hoito

Fysioterapia on terveyden ja toimintakyvyn edistämistä aktiivisin kuntoutuksellisin menetelmin. Vastaanottoni soveltuu työikäisten tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan. Alkututkimuksessa kartoitetaan toimintakykyä ja suoritetaan erotusdiagnostisia testejä tilanteeseen soveltuvin osin. Tämän jälkeen muotoillaan yhdessä hoitosuunnitelma. Kuntouttava harjoittelu tapahtuu hoitokäyntien välillä, käynneillä tarkistetaan harjoitusten sujuminen ja tilanteen kehittyminen. Isenäinen aktiivinen harjoittelu ja vaiheittain lisääntyvä kuormittaminen ovat fysioterapian kulmakivet. 1.1.2023 alkaen Kela-korvaus yksityisten palveluntarjoajien fysioterapiasta poistuu käytöstä: uusia korvaukseen oikeuttavia lähetteitä fysioterapiaan yksityiselle sektorille ei enää myönnettä vuonna 2023. Vuonna 2022 myönnetyt fysioterapialähetteet on mahdollista käyttää vuoden 2023 aikana niiden voimassaolon rajoissa. Lasten ja nuorten fysioterapiaa varten suosittelen kääntymään siihen erikoistuneen terapeutin puoleen.

Scroll to top